Solarni paneli

Funkcija solarnih panela je pretvaranje sunčeve svjetlosti u električnu energiju, što nazivamo fotonaponski...