Solarno grijanje

  Sustav solarnog grijanja koristi sunčevu toplinsku energiju za zagrijavanje vode u domaćinstvu....